شروط ضمن عقد چیست؟

شروط ضمن عقد چیست؟

Rate this post

شروط ضمن عقد ، هرکسی که عقدی برپا می‌کند می‌تواند پیمان خود را در عقد ذکر کرده و طرف دیگر با امضای آن‌ها به آن پیمان پایبند شود. عقد نکاح نیز از این قاعده جدا نیست. علاوه بر شرطی که به‌صورت چاپ‌شده در سند ازدواج ثبت‌شده است ، زن و مرد نیز می‌توانند شرط دلخواه خود را ضمن عقد بیان کنند. به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به ذکر بهترین شرط ضمن عقد نکاح بپردازیم. ابتدا به بررسی شروط ضمن عقد و شروط دوازده‌گانه ضمن عقد پرداخته و سپس بهترین شروط ضمن عقد را در این مقاله از سالن عقد نقره به شما معرفی کنیم.  

مهم‌ترین شروط ضمن عقد ازدواج شامل چه موارد می‌شود:


وکالت در طلاق
حق تحصیل
حق اشتغال
حق خروج از کشور
حق حضانت فرزندان در صورت طلاق
حق تعیین مسکن

ازآنجاکه عقدنامه یک سند حقوقی بوده است، چگونگی تنظیم متن این شروط از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه هر واژه می‌تواند تغییری در مفهوم و حیطه اعمال شرط ایجاد کند یا حتی باعث باطل شدن آن شود.

شروط ضمن عقد ازدواج چیست؟

با امضای عقدنامه ازدواج، مرد ازلحاظ حقوقی متعهد به پرداخت مهریه و نفقه زن و متعهد به اطاعت از مرد می‌شود. در کنار این موارد، برخی از امور زندگی زن وابسته به اجازه مرد می‌شورد. این موضوع می‌تواند در آینده مشکلاتی برای زن ایجاد کند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، برخی خانم‌ها اقدام به درج پیمان اثنا عقد ازدواج در عقدنامه می‌کنند.

شروط ضمن

موارد شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به‌عنوان شروط در سند ازدواج دائم به‌صورت چاپی در سند ازدواج ثبت‌شده است. سردفتر ازدواج وظیفه‌دار است که در زمان عقد زوجین، شروط ثبت‌شده را برای دو طرف بخواند. زوجین می‌توانند شروطی که قبول ندارند را امضا نکنند. بر طبق قانون، شروط ضمن عقد در سند ازدواج شامل موارد زیر است:

مرد شرط می‌کند، درصورتی‌که بخواهد زن را طلاق دهد و طلاق از طرف مرد بوده و تقاضای طلاق مرد به دلیل سوء اخلاق زن و تخلف از وظایف زناشویی نباشد، مرد باید نصف اموال و دارایی‌های خود که در زمان زندگی مشترک زناشویی جمع کرده است را به زن بدهد. تشخیص دلیل طلاق مرد به دلایل طرح‌شده از طرف زوجه نباشد، با دادگاه خانواده بوده است. به این شرط ، شرط دونیمه شدن اموال و دارایی مرد در سند ازدواج دائم گفته می‌شود.

شرط وکالت بلاعزل یا حق توکیل به‌غیراز طرف مرد به زوجه در موارد مطرح‌شده ذیل، یکی دیگر از شروط ضمن عقدو آداب روسوم جشن عقد ایرانی است.

عدم پرداخت نفقه زوجه برای مدت 6 ماه از طرف مرد و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت نفقه زن بوده است.

غیرقابل‌تحمل شدن زندگی برای زوجه به دلیل سوء اخلاق و سوء معاشرت مرد در زندگی مشترک بوده است.

مبتلا شدن مرد به بیماری لاعلاج که تداوم زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر اندازد.

جنون مرد درصورتی‌که فسخ نکاح ازنظر شرع ممکن نیست.

بازداشتن زوجه از اشتغال درصورتی‌که به دستور دادگاه، اشتغال زن برخلاف مصالح خانوادگی و حیثیتی زوجه نیست.

محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر محکوم شدن مرد به پرداخت جزای نقدی که باعث حبس فرد به مدت 5 سال یا بیشتر شود. در این مورد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق در این خصوص اعلام کند که حکم قطعی برای مرد صادر و در زندان به سر می‌برد.

درصورتی‌که مرد به اعتیاد مبتلا شده که این نوع اعتیاد با تشخیص دادگاه خانواده در زندگی خانوادگی شخص مشکل ایجاد کند وزندگی را برای زن دشوار و غیرقابل‌تحمل کند.

مرد بدون داشتن عذر موجه زندگی خانوادگی را برای مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه پی‌درپی ترک نماید. ترک زندگی از طرف مرد به دلیل عذر غیرموجه باید توسط دادگاه خانواده تشخیص داده شود.

درصورتی‌که حکم محکومیت قطعی مرد به دلیل مرتکب شدن به جرم و مجازات حد و تعزیر باشد و این جرم باحیثیت و شأن خانوادگی زوجه متفاوت باشد. تشخیص تضاد مجازات زوج باحیثیت خانوادگی زوجه با دادگاه خانواده است.

اگر زوجه بعد از 5 سال زندگی زناشویی، به دلیل عقیم بودن و عوارض جسمی شوهر از وی صاحب اولاد نشود.

اگر مرد مفقودالاثر شود و 6 ماه از مراجعه زوجه به دادگاه خانواده مرد پیدا نشود.

درصورتی‌که مرد بدون اجازه و رضایت زن، ازدواج مجدد کند. همچنین اگر با تشخیص دادگاه خانواده نتواند بین همسران خود عدالت رفتار نکند.

شروط ضمن چرا مهم است؟

 توصیه ما به شما دوستانی که در حال خواندن این مطلب هستند این است که اگر قصد ازدواج دارید حتماً قبل از امضا کردن شروط ضمن عقد سند ازدواج با یک وکیل متخصص این امر مشورتی داشته باشید تا بتوانید بر اساس شروط خود و همسرتان را تنظیم کنید تا اگر مشکلی برایتان پیش آمد هر دو در یک شرایط برابری قرار داشته باشید. برای مثال خانم نتواند به دلیل پرداخت مهریه فشاری به آقا وارد کند و آقا هم حقوقی که مربوط به خانم است را به ایشان بدهد.

وکیل طلاق که تجربه کار طلاق را زیاد دارد حتماً می‌تواند کمک بسیار زیادی در این زمینه به شما انجام دهند. چراکه مشکلاتی که زوجین در شرایط طلاق داشته‌اند در صورت تنظیم درست شروط ضمن عقد به‌آسانی قابل‌حل و بررسی بوده است. برای شفافیت بیشتر موضوع هرکدام را برایتان به زبان ساده‌تر توضیح داده‌ایم.

شروط ضمن چرا مهم است؟

قبول نکردن شروط ضمن عقد

برای پذیرش تمام موارد شروط ضمن عقد در سند ازدواج از طرف زوجین اجباری وجود ندارد. زوجین می‌توانند هر شرطی که قبول دارند را امضا کنند. سؤالی  که در این مورد وجود دارد این است که اگر زوج شروط  ضمن عقد را امضا نکند، برای زن امکان طلاق وجود ندارد؟

بر طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورت عسر و حرج زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کنند. مصادیق عسر و حرج که زوجه بر اساس آن می‌تواند درخواست طلاق کند در قانون بیان‌شده است. درصورتی‌که در دادگاه خانواده عسر و حرج زوجه ثابت شود، حکم طلاق زن صادر خواهد شد. عسر و حرج به معنی این است که وضعیت زندگی زناشویی برای زن غیرقابل‌تحمل و دشوار است.

مصادیق عسر و حرج برای درخواست طلاق زوجه شامل اعتیاد مرد، ترک زندگی زناشویی مرد، مبتلا شدن مرد به بیماری لاعلاج، محکومیت قطعی مرد که باعث مشقت و سختی زوجه برای ادامه زندگی خانوادگی است. در این موردنیاز نیست که مرد به طلاق دادن زوجه رضایت دهد. بعد از اثبات عسر و حرج توسط دادگاه خانواده، حکم طلاق صادر خواهد شد.

شروط  قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه

الف شرط تحصیل:

ب شرط اشتغال:

ج :شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور:

د: شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی:

هـ :حضانت فرزندان پس از طلاق:

و: شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق:

حق انتخاب محل زندگی به عهده چه کسی است؟

در بعضی مواقع با توجه به شرایط خانم و آقا، خانم می‌تواند شرطی را درخواست کند که انتخاب شهر زندگی زوجین در اختیار او باشد. در حالت عادی این حق زندگی زناشویی  بر عهده آقا است. درصورتی‌که این شرط به خانم داده شود، محل زندگی زوجین را خانم مشخص خواهد کرد.

حق انتخاب محل زندگی به عهده چه کسی است؟

سؤالات زوجین برای شروط ضمن عقد

پس از گذر از مراحل خواستگاری و نامزدی، وقتی صحبت از ازدواج رسمی به میان می‌آید، از مهم‌ترین سؤالات زوجین این هست که کدام شروط ضمن عقد ازدواج را استفاده کنیم؟


ازآنجاکه ازدواج هم یک قرارداد است و بر اساس این قرارداد، حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می‌شود، هرکدام از طرفین می‌توانند شروطی را به نفع خود در این قرارداد درج کنند تا دچار مشکل نشوید.

حق طلاق

در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ و در شرع مسلم حق ارائه دادخواست طلاق به مرد داده‌شده است؛ اما زن می‌تواند در تنظیم آداب و رسوم مراسم عقد محضری، این حق را برای خود نیز ثبت کند. ازآنجایی‌که یکی از مهم‌ترین شرایط باطل شدن عقد دائم، جاری شدن صیغه طلاق است، دادن حق طلاق به زن در بین سایر شروط عقد و شرایط ازدواج اهمیت ویژه‌ای پیداکرده است.

شرایط حق طلاق برای زن درواقع از او در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای وی مشکل‌ساز شده و مرد به دلیل عدم تمایل به پرداخت مهریه، اقدام به دادخواست طلاق نمی‌کند، حمایت می‌کند. اما مسئله حق طلاق زنان در ضمن عقد نیز مخالفان و موافقان زیادی داشته است. برای بسیاری این سؤال پیش‌آمده که حق طلاق با چه فردی خواهد بود.

دادن حق طلاق به زن درست است؟

مخالفان عدم وجود پیش‌زمینه فرهنگی برای پذیرش این موضوع و اعطای حق طلاق از سوی مرد به زن را یکی از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آن‌ها باور دارند با قبول این موضوع، عزت‌نفس مرد خدشه‌دار شده و در نگاه سنتی‌تر، اعتقاددارند که زن توانایی تصمیم‌گیری صحیحی را ندارد؛ بنابراین جایز نمی‌دانند حق طلاق زن از شرایط نکاح باشد.

موافقان از منظر دیگری موضوع را بررسی می‌کنند. آن‌ها عقیده من که با گرفتن حق طلاق از زن، وی مضاعف سازی شده و اصل اختیار وی به‌عنوان یک انسان زیر سؤال می‌رود. آن‌ها زن و مرد را ازلحاظ شعور و عزت‌نفس برابر دانسته و معتقدند هیچ قانونی نباید وجود داشته باشد که جنسی را در مقابل جنس دیگر قوی‌تر کند.

بامطالعه دقیق‌تر شروط ضمن عقد در سند ازدواج می‌توانیم ببینیم که با در نظر شرایط ضمن عقد، هیچ‌کدام از زوجین تضعیف نمی‌شوند. درواقع شرایط طلاق از طرف مرد در شروط ضمن عقد برای مردان عنوان‌شده است. به صورتی که اگر زن حتی با داشتن حق طلاق، بیماری خاصی داشته باشد که بر روان وی تأثیر گذاشته باشد یا از سوء رفتاری داشته باشد که خللی در زندگی مشترک زوجین به وجود بیاورد، مرد می‌تواند برای طلاق وی از طریق دادگاه اقدام کند.

دادن حق طلاق به زن درست است؟

سخن پایانی

برای عقد حتماً قبل از هر اقدامی باید در مورد شروط ضمن عقد باید اطلاعات کامل را داشته باشید و در مورد این موضوع کاملاً در مطالب بالا به‌صورت کامل توضیح داده‌شده است با بررسی این مطالب حتماً یک انتخاب درستی را پیش رو خواهید داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *