5/5 - (1 امتیاز)

فضای سالن

شب یلدا در سالن عقد نقره

برگذاری مراسم عقد در سالن نقره

وسایل موجود در سفره عقد

سالن عقد با اجرای موسیقی زنده و سنتی