5/5 - (3 امتیاز)

نوشیدنی هایی که در سالن عقد نقره برای پذیرایی در نظر گرفته می شود، نوشیدنی های سرد و نوشیدنی های گرم هستند.

نوشیدنی ها گرم شامل: چایی می باشد که در قوری بر سر میز قرار دارد و تا آخر مراسم این قوری ها پر می شوند.

هات چاکلت و نسکافه هم توسط تیم مهماندار اختصاصی برای پذیرایی میهمانان سرو خواهد شد.

نوشیدنی های سرد هم شامل: آمیوه های سن ایچ که در کلمن هایی در سالن قرا دارد که میهمانان خودشان می توانند از آنها استفاده کنند و نوشیدنی های طبیعی که از میوه های طبیعی تهیه شده و بدون هیچ افزودنی هستند و توسط مهمانداران برای پذیرایی مهمانان شما فراهم می شود.